Rapport

Inventarisatie marktaanbod low-emission personenbussen

Om de taxibranche een prikkel te geven om over te stappen naar zuinigere voertuigen, heeft de Eerste Kamer op 18 december 2018 ingestemd met het afschaffen van de teruggaaf van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) voor het taxi- en zorgvervoer per 1 januari 2020. Met deze belastingwijziging blijven zero-emissie voertuigen vrijgesteld van BPM, terwijl voertuigen met een CO2-uitstoot de CO2-afhankelijke BPM gaan betalen. Een hogere CO2-uitstoot van het voertuig betekent in dat geval een hogere BPM.

Eerder dit jaar heeft CE Delft de beschikbaarheid van zero-emissie rolstoel- en personenbussen onderzocht, in het kader van een bredere opdracht voor het Sociaal Fonds Taxi (SFT). Het voorliggende document is opgesteld in opdracht van het ministerie van Financiën en actualiseert en breidt de eerdere marktverkenning uit het onderzoek voor het SFT uit. In deze marktverkenning is naast de beschikbaarheid van volledig elektrische bussen ook de beschikbaarheid van waterstofbussen, hybride bussen, bussen op alternatieve brandstoffen en bijzonder zuinige dieselbussen meegenomen.

Auteurs