Rapport

Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres

Datacenters worden een steeds belangrijker sector van de Nederlandse economie, maar verbruiken tegelijkertijd een aanzienlijk en stijgende hoeveelheid energie: momenteel ongeveer 1,5% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. De laatste jaren zijn een reeks technieken ontwikkeld waarmee de energie-efficiëntie van datacenters aanzienlijk kan worden verbeterd. 

 
Tegen deze achtergrond heeft CE Delft een diepgaande analyse uitgevoerd van een reeks economisch en technisch haalbare opties waarmee grote winsten in de energie-efficiëntie van nieuwbouw datacenters behaald kunnen worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL in nauwe samenwerking met Nederland ICT en datacenters en diverse landelijke en lokale overheden. 
 
De studie omvat de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek en van interviews met leveranciers van energie-efficiënte technieken. De laatsten leverden gedetailleerde gegevens. Op basis van de kwantitatieve gegevens zijn modelberekeningen uitgevoerd om energetische en economische prestaties bij verschillende belastingsgraden te onderzoeken. De modelresultaten zijn gevalideerd door exploitanten van datacenters. 
 
Uit de resultaten blijkt dat een zeer hoog niveau van energie-efficiëntie bereikt kan worden. Door diverse combinaties van technieken kan een EUE van minder dan 1,2 worden gehaald: aanzienlijk beter dan de huidige EUE van 1,3, die als referentie is gebruikt. EUE (Energy Usage Efficiency) is een maatstaf voor de energie-efficiëntie waarmee een datacenter zijn diensten aanbiedt. Daarnaast is aangetoond dat er verschillende opties zijn met zeer lage terugverdientijden.
 
Een sleutelfactor bij alle technische combinaties is optimaal gebruik van ‘vrije koeling’: gebruik van natuurlijke koudebronnen. De efficiënte varianten omhelzen technologie om dit gebruik te maximaliseren. De efficiëntie van de stroomvoorziening (UPS-systemen) is eveneens belangrijk, en in dit opzicht is modulaire bouw cruciaal. Operationele aspecten zijn daarnaast ook belangrijk voor het behalen van hoge efficiëntieniveaus.
 
Het rapport zal als basis dienen voor een handleiding voor gemeentes bij het verlenen van milieuvergunningen.

Meer over