Rapport

Jaarbericht 2021

Het tweede jaar in de COVID-crisis had wederom veel impact op de organisatie. Begin van het jaar een lange lockdown, maar ook met licht aan de horizon. Vaccins kwamen in ruime mate beschikbaar en het hybridewerken kreeg in sneltreinvaart vorm. Wij kwamen snel tot de slotsom dat thuiswerkdagen zullen blijven, maar dat het ook waardevol is om elkaar fysiek te spreken.

De ambities voor vergaande milieudoelen nemen snel toe. Niet alleen het beperken van de klimaatverandering, maar ook het beperken van het gebruik van grondstoffen (circulaire economie) en het stoppen van de aantasting van biodiversiteit, zijn zeer belangrijke duurzaamheidsthema’s waar CE Delft ruime ervaring op heeft en daarom zowel door overheden, bedrijven als ngo’s wordt ingeschakeld. Hierdoor is de orderportefeuille steeds goed gevuld geweest en is de verwachting dat dat voorlopig zo blijft.

Onze marktpositie is zeer goed op vele deelterreinen en financieel is 2021 succesvol verlopen. Ook dit jaar was de productiviteit hoog en hebben we een goed resultaat behaald. De omzet was nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

De formatie is toegenomen tot 80 medewerkers. En het is ons gelukt om goede, nieuwe medewerkers aan te trekken.

Frans Rooijers (directeur)

Meer over