Rapport

Kansen voor CO2-reductie met gedragsmaatregelen verkeer

Een belangrijke mogelijkheid voor CO₂-reductie in verkeer ligt in het veranderen van mobiliteitsgedrag: hoe, hoeveel, waar en wanneer mensen reizen. Voorbeelden zijn het overstappen van auto naar (elektrische) fiets en/of openbaar vervoer en het minder reizen door thuiswerken en telefonisch vergaderen. Gedragsmaatregelen kunnen ook bijdragen aan andere maatschappelijke doelen zoals betere gezondheid door meer lichaamsbeweging, vermindering van luchtvervuiling en geluid, een vermindering van ruimtebeslag en reductie van files en daardoor een betere bereikbaarheid.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft een studie uitgevoerd om inzicht te geven hoe gedragsverandering in het personenverkeer kan bijdragen aan de CO2-reductieopgave en hoe hierbij kan worden voortgebouwd op de gedragsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in Beter Benutten, die met name waren gericht op congestiereductie. De conclusies van het rapport zijn samengevat in een infographic.

Auteurs