Rapport

Ketenemissies hernieuwbare elektriciteit

Als onderdeel van haar CO2-reductieprogramma heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Om meer inzicht te krijgen in de CO2-emissies in de keten van hernieuwbare energie en in de huidige discussie omtrent groene stroom, heeft ProRail een aantal vragen bij CE Delft neergelegd.

In deze notitie worden drie punten behandeld:

  1. Wat zijn de ketenemissies per kWh zijn van zon-PV, windenergie, waterkracht en biomassa, en waar worden deze door veroorzaakt?
  2. Hoe werkt de markt voor Garanties van Oorsprong (GvO’s)? Hoe komt het dat GvO’s vaak van een andere producent worden gekocht dan van de leverancier van stroom.
  3. Moet ProRail alle soorten groene stroom meerekenen in haar CO2-prestatieladder? Welke voorwaarden moeten gesteld worden, en waarom?

Meer over