Rapport

Klimaatadaptatie: de stand van zaken

Het doel van dit onderzoek is om een beknopt overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van klimaatadaptatie. Daarnaast is gekeken welke specifieke kennis binnen CE Delft beschikbaar is voor projecten rond klimaatadaptatie. Aan de hand van vier vragen is een uitgebreide literatuurstudie verricht:

  • Wat zijn de belangrijkste thema’s die spelen op het vlak van klimaatadaptatie?
  • Welke onderzoeks- en adviesprojecten op dit terrein lopen er nu, hebben er gelopen of gaan lopen, in Nederland en in de EU?
  • Wat zijn de belangrijkste klimaatimpacts in Nederland en in de sectoren transport, energie en stedelijke omgeving?
  • Welke adaptatiemaatregelen zijn denkbaar en/of worden nu al genomen in de sectoren transport (en -infrastructuur), energie (en -infrastructuur) en stedelijke omgeving

Bij iedere vraag is ook gekeken naar welke relevante expertise CE Delft bezit.

Meer over