Rapport

Klimaatimpact luchtopnames en hoogtedata

Rijkswaterstaat en het Waterschapshuis winnen samen de producten Beeldmateriaal (BM) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in. Dat zijn hogeresolutieluchtfoto’s en een gedetailleerde hoogtemeeting van heel Nederland, die worden gebruikt voor toepassingen zoals infrastructuurplanning en vegetatiemonitoring. De twee organisaties hebben CE Delft en Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd om:

  • de huidige klimaatimpact in kaart te brengen van het inwinnen van deze producten per vliegtuig en de dataprocessen als verwerking, opslag en distributie;
  • de mogelijke mitigatieopties in kaart te brengen en sturingsopties voor de inwinning aan te bevelen om de klimaatimpact te verminderen.
Huidige klimaatimpact
  • de klimaatimpact was 202 ton CO2 in 2023 (gelijk aan uitstoot van 13 Nederlanders per jaar);
  • de inwinning per vliegtuig is verantwoordelijk voor 86% van de emissies (beeldmateriaal in lage en hoge resolutie is ongeveer even groot door verschil in vliegtuigtypes, bij AHN is slechts 1/3 van NL ingewonnen);
  • 14% komt van de dataprocessen, waarvan het grootste deel komt van de primaire centrale opslag.

Mitigatieopties

Voor het inwinnen per vliegtuig zijn verschillende opties gevonden om de klimaatimpact op korte termijn te reduceren:

  • sturen op zuinigere vliegtuigen;
  • bundeling van opdrachten omdat veel gebieden door verschillende overheden meervoudig ingewonnen worden;
  • gecombineerd inwinnen van AHN en BM;
  • minder (strenge) operationele eisen bij de uitvraag.

 

Meer over