Rapport

Klimaatverandering Klimaatbeleid (achtergrondrapport)

De effecten van klimaatverandering zijn zichtbaarder geworden en de waarschijnlijkheid is toegenomen dat opwarming van de atmosfeer veroorzaakt wordt door menselijk handelen. De temperatuur is al met 0,6ºC gestegen waardoor bijvoorbeeld de zeespiegel met 10 tot 20 cm rees. In de 21e eeuw wordt een temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8°C ten opzichte van de pre-industriële periode verwacht. Er zijn twee soorten maatregelen nodig: om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 2°C zal stijgen. Bij een grotere stijging wordt namelijk grote schade aan de leefomgeving verwacht. In het rapport wordt aangegeven hoe de kosten van klimaatbeleid zo laag mogelijk gehouden kunnen worden, voornamelijk door het inzetten van internationale instrumenten. Hieraan kan Nederland een bijdrage leveren. Binnenlands wordt gepleit voor een instrumentarium dat innovatie stimuleert en voor extra maatregelen voor woningen en transport.

Informatie over deze studie is tevens te verkrijgen via de website van het KNMI, www.knmi.nl.

Meer over