Rapport

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen

Klimaatverandering is een dringend en complex probleem met gevolgen voor iedereen ter wereld. Dit rapport biedt een wetenschappelijke achtergrond bij Climate Quest, een on-line gaming platform voor jongeren en docenten. Climate Quest is opgezet om bewustzijn te genereren en oplossingen te bieden voor klimaatverandering.
Het platform is ontwikkeld in opdracht van UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. Dit achtergronddocument is geschreven in samenwerking met RPS en SME Advies.

Meer over