Rapport

Kosten én CO2 besparen met flexibel gebruik van elektriciteit en dynamische prijzen

Elektriciteitsgebruik tijdens goedkope uren zal de komende jaren steeds vaker leiden tot lagere CO2-uitstoot. De belangrijkste factor daarbij is het toenemende aandeel van wind en zon, dat fluctueert en op sommige momenten tot lage elektriciteitsprijzen leidt. In opdracht van NieuweStroom heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de CO2-winst van flexibel gebruik van elektriciteit. Zakelijke klanten die gebruik maken van dynamische prijzen van de daghandelsbeurs (EPEX-spot) willen weten of het verschuiven van energiegebruik naar goedkope uren, ook bijdraagt aan CO2-reductie. CE Delft laat met een simulatiemodel voor 2020 en 2023 zien dat stroom op goedkope uren steeds vaker een lagere CO2-intensiteit kent.

Auteurs

Co-auteurs

Thijs Scholten

Meer over