Rapport

Kosten voor verwarmen. Analyse van de spreiding bij eindverbruikers

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de verschillende warmtetechnieken die invulling kunnen geven aan een klimaatneutrale warmtevoorziening. Het onderzoek laat zien wat de spreiding is tussen de uitkomsten van de kosten en tarieven van de warmtevoorzieningen per type techniek, eindverbruiker en buurt voor bestaande bouw. Aan de hand hiervan is een set vragen beantwoord welke inzicht geeft in de sturingsmogelijkheden die de Rijksoverheid heeft om invulling te geven aan uitgangspunten uit de Energieagenda.

Auteurs