Rapport

Laaghangend fruit in de industrie

Een speerpunt in het Energieakkoord voor duurzame groei is het realiseren van energiebesparing bij energie-intensieve bedrijven. Uitgangspunt is dat maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar worden ingevoerd. De bedrijven die vallen onder het EU ETS zullen daarover 1-op-1 afspraken gaan maken met overheden, voor de MJA-3 bedrijven speelt de milieuvergunning een belangrijke rol.

Voor gemeenten en Omgevingsdiensten is het belangrijk om te weten welke energiebesparende maatregelen in de industrie zich binnen 5 jaar terug verdienen. Als hulpmiddel hiervoor heeft CE Delft in opdracht van DCMR Milieudienst een top-10 van ‘no-regret’ energiebesparende maatregelen opgesteld voor de industrie.

De selectie van energiebesparende maatregelen is gemaakt door mogelijke maatregelen te scoren op een viertal criteria: besparingspotentie; generieke toepasbaarheid; korte terugverdientijd; handhaafbaarheid. De 10 maatregelen zijn daarna uitgewerkt in factsheets, op basis van openbare informatie en informatie van toeleveranciers. De factsheets geven zo specifiek mogelijke informatie over kosten, besparingen en terugverdientijden, en kritieke factoren voor realisatie. De DCMR gebruikt de factsheets al bij gesprekken met bedrijven, ze vormen daarbij een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in welke generieke maatregelen vaak rendabel zijn.  http://www.dcmr.nl/over-dcmr/projecten/maatregelen-industrie-energie-efficiency.html

De volgende 10 maatregelen zijn uitgewerkt:

1. Isolatie van appendages
2. Periodieke thermografische inspectie van isolatie
3. Tankdakisolatie
4. Frequentiegeregelde pompen
5. Frequentiegeregelde ventilatoren
5a. Voorbeeld: frequentiegeregelde ventilatoren bij luchtkoelers
6. Periodieke reiniging luchtkoelers (air fin banken)
7. Energie-efficiënte stoomketels: rookgascondensatie
8. Periodiek onderhoud condenspotten
9. Perslucht: ultrasone lekdetectie
10. Energiezuinige HF-verlichting in bedrijfshallen

Meer over