Rapport

LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

Deze rapportage is door CE Delft en Sevenster Environmental opgesteld in het kader van de herevaluatie van de injectievergunning voor productiewater van oliewinning in het Schoonebeeker olieveld. De in dit rapport beschreven levenscyclusanalyse (LCA) is uitgevoerd conform de in het MER LAP-vastgelegde LCA-methodiek. De LCA is onderdeel van een bredere evaluatie aan de hand van het afwegingskader voor waterinjectie in de diepe ondergrond (‘CE-afwegingsmethodiek’, zie Figuur 2). De bredere evaluatie, inclusief kosten en risico’s voor lange en korte termijn, is beschreven in het door Royal HaskoningDHV opgesteld rapport.

Het rapport is ook beschikbaar op de website van NAM onder de titel: Eindrapport met samenvatting Herafweging Verwerking Productiewater Schoonebeek – December 2016. (let op: groot bestand, 750 pagina’s)