Rapport

LNG cold: Opportunities for large-scale energy savings?

Energiebesparing is een belangrijke optie om in industriële processen CO2-emissies te reduceren én kostenbesparingen te realiseren. Behalve besparingen binnen bedrijven, zijn soms ook grote besparingen mogelijk door integratie tussen bedrijven. Een bijzonder interessante optie is het benutten van de grote hoeveelheden koude die bij de drie geplande LNG-terminals, waar LNG (vloeibaar gas) zal worden opgeslagen. Op verzoek van SenterNovem heeft CE Delft in kaart gebracht hoe deze koude benut kan worden bij twee industriële processen: kolenvergassing en CO2-opslag. De uitgevoerde deskstudie en gesprekken met industriële bedrijven leidden tot vier serieuze opties. In totaal bieden deze, uitgaande van een typerende 12 BCM-terminal, de potentie om ca. 1,6 PJ aan energie te besparen, ofwel het elektriciteitsgebruik van ca. 50.000 huishoudens.
Een belangrijke beperking is dat de LNG-terminals niet constant gas uit zullen zenden. Daarom zullen ‘back-up’-voorzieningen nodig zijn voor wanneer geen LNG-koude beschikbaar is. De resultaten zijn besproken in een workshop met bedrijven en overheden uit de Eemshaven. Link naar het verslag van deze workshop.