Rapport

Luchtkwaliteit bij Ypenburg

In deze notitie heeft CE het rapport van TNO over luchtkwalititeit ter hoogte van Ypenburg in 1999, 2010 en 2020 kritisch bekeken. Dit is gedaan in opdracht van het Projectbureau Ypenburg en had als doel de methode en invoergegevens kritisch te beoordelen en de gevoeligheid van de resultaten voor andere invoergegevens aan te geven. De conclusie luidt dat TNO gebruik heeft gemaakt van de juiste methode, de meest recente invoergegevens maar dat de onzekerheid in invoergegevens grote invloed kan hebben op de resultaten. Deze onzekerheden zijn inherent aan prognoses omtrent luchtkwaliteit in toekomstige jaren.

Meer over