Rapport

Maatregelen wegverkeer t.b.v. het halen van de WHO-grenswaarden voor luchtkwaliteit

Milieudefensie heeft CE Delft opdracht gegeven te onderzoeken welke maatregelen voor het wegverkeer in Nederland het meest zinvol zijn om binnen tien jaar aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof zijn vastgesteld.