Rapport

Marginal costs of infrastructure use – towards a simplified approach

Dit project voor DG TREN had tot doel om methodes voor het berekenen van de marginale kosten van verkeer toegankelijker te maken voor een bredere groep gebruikers dan de kleine kring economen en verkeerskundigen die tot nog toe bij dit onderwerp betrokken zijn. De studie beslaat drie vervoerswijzen (weg, spoor en luchtvaart) en de volgende kostensoorten: infrastructuur, luchtvervuilende emissies, geluid, verkeersongevallen, congestie en schaarste. De studie bestaat uit twee delen: (1) een overzicht van theoretische benaderingen en cost drivers en (2) een overzicht van meer eenvoudige benaderingen om marginale kosten te schatten.

Auteurs

Meer over