Rapport

Marktontwikkeling van een duurzaam elektriciteitssysteem

Dit rapport geeft antwoord op de vraag of een investering in zonne- of windenergie op de langere termijn nog economisch te rechtvaardigen is in de elektriciteitsmarkt zoals we die nu kennen. Het antwoord is: NEE.

De uren dat zonnepanelen en windmolens elektriciteit produceren zal de prijs van deze elektriciteit zo ver dalen, dat de investering niet in de markt wordt terugverdiend. De overige uren nemen fossiele centrales de productie over en stijgt de prijs tot boven het huidige niveau. De over het jaar gemiddelde prijs blijft daardoor in dezelfde orde als thans.

Aanvullend beleid is nodig om het economische perspectief van zonne- of windenergie te herstellen. Dit kan zijn voortzetting en verhoging van de subsidies, het genereren van meer elastische vraag (zoals ‘Power-to-Heat’) of het omzetten van overschotten duurzame elektriciteit in duurzame brandstoffen (zoals waterstof).

Auteurs

Co-auteurs

Frits Otte, Universiteit Utrecht