Rapport

Meerprijs klimaatneutrale consumentenproducten

In de studie ‘Meerprijs klimaatneutrale consumentenproducten’ is berekend tegen welke meerprijs producenten hun producten klimaatneutraal kunnen produceren. Het project is bedoeld als verkenning. Daarom is de meerprijs berekend van drie producten: papieren luiers, koffie en diepvriessperciebonen. Deze zijn uitsluitend gekozen als voorbeeld, en zijn (binnen de gestelde criteria) willekeurig.
Klimaatneutraal produceren houdt in: (1) voorkomen dat CO2-emissies vrijkomen (bijvoorbeeld door energie te besparen en duurzame energie in te zetten), en/of (2) de CO2-emissies die vrijkomen compenseren door bijvoorbeeld bosaanplant. Uit de studie blijkt dat circa 90% van de CO2-emissies die een gevolg zijn van de productie van de onderzochte producten, tegen geringe meerkosten kunnen worden gereduceerd of gecompenseerd. Een combinatie van energie-efficiencymaatregelen en compensatie door bosaanplant levert de laagste meerkosten op.

Meer over