Rapport

Milieu-en efficiencyscan wagenpark (MES)

De emissies van het wegverkeer hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en dragen bij aan klimaatverandering. Om deze effecten te verminderen zijn sinds begin jaren ‘90 in Europees verband (periodiek strenger wordende) emissie-eisen van kracht, worden door de industrie nieuwe motor- en aandrijftechnieken, (roet)filters en brandstoffen ontwikkeld. Het is echter bij deze ontwikkelingen niet voor iedereen duidelijk wat het milieuvoordeel van een techniek is en wat de (meer)kosten ervan zijn. Veel voertuigeigenaren of wagenparkbeheerders willen echter graag vanuit een pro-actieve houding werken aan het milieuvriendelijker maken van hun wagenpark.

Om in deze behoefte te voorzien, heeft CE in opdracht van NOVEM de Milieu- en EfficiencyScan (MES) ontwikkeld. Met dit softwareprogramma kan de huidige milieuprestatie van een wagenpark in kaart gebracht worden en kunnen verschillende investeringsscenario’s worden vergeleken op milieu-prestatie en kosten. Zo kan bijvoorbeeld worden berekend wat de milieu-winst is van toepassing van LPG of aardgas bij bestelauto’s en wat de eventuele (meer)kosten hiervan zijn. Of: hoeveel minder CO2 stoot zo’n hypermoderne direct ingespoten benzineauto nu uit vergeleken met een conventionele (indirect ingespoten) benzineauto, en wegen de lagere brandstofkosten op tegen de hogere aanschafprijs?

De MES is met name bedoeld voor gemeentelijke wagenparken waarin zich naast de alledaagse voertuigen ook huisvuilauto’s en veegmachines bevinden, maar ook grote lease-autoparken kunnen op basis van de MES onder de loep worden genomen. Daarbij kan CE vanuit haar expertise de toepassing van de MES verbreden tot een op maat gesneden advies.
Nadat CE eind 2001 een update van de MES heeft uitgevoerd, kunnen met de huidige versie investeringsscenario’s worden doorgerekend tot na invoering van de Euro-4 emissie-eisen in 2005. Inmiddels heeft CE de MES toegepast voor adviezen voor de wagenparken van een achttal Amsterdamse stadsdelen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en de gemeenten Zoetermeer en Zaanstad.

Meer over