Rapport

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen

Sinds 2008 zijn er veel structurele veranderingen doorgevoerd in de autobelastingen in Nederland. Ook voor de jaren 2016-2020 staan er weer de nodige wijzigingen op stapel (weergegeven in de Autobrief II). In opdracht van Natuur & Milieu heeft CE Delft onderzocht wat de gevolgen van al deze wijzigingen in de autobelastingen zijn (geweest) voor de totale CO2-emissies en het totale energieverbruik van personenauto’s in Nederland. Dit is gedaan met behulp van het personenautomodel DYNAMO. Tevens is onderzocht wat de invloed van de wijzigingen in de autobelastingen is (geweest) op de gemiddelde belastingdruk voor privéauto’s, daarbij verschillende typen auto’s onderscheidend.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat de wijzigingen die sinds 2012 zijn doorgevoerd hebben geleid tot een ontgroening van de autobelastingen, een trend die zich waarschijnlijk zal voortzetten in de periode 2016-2020. De wijzigingen hebben er ook voor gezorgd dat de gemiddelde belastingdruk op privéauto’s sinds 2008 fors is afgenomen. Voor de komende jaren (2016-2020) wordt ook een daling van de gemiddelde belastingdruk voorzien, die vooral het gevolg is van de voorgenomen afbouw van de BPM. Hier staat echter wel een lastenverzwaring voor leaseauto’s tegenover.

Auteurs