Rapport

Minder meten, meer weten! De toepassing van indicatoren voor dematerialisatiebeleid

Het Ministerie van VROM wilde in het kader van beleidsvoornemens in het NMP4 weten hoe dematerialisatiebeleid in Nederland kan worden vormge-geven. Daarbij is door CE gekeken naar de rol die dematerialisatiebeleid zou kunnen spelen binnen het milieubeleid en welke indicator geschikt is om voortgang in dematerialisatie te meten.

Uit de studie blijkt dat dematerialisatiebeleid dat inzet op het verhogen van de efficiency in het verbruik van milieurelevante materialen de meeste aansluiting kan vinden bij het bestaande milieubeleid. Het verhogen van de materiaalefficiency kan dan een doelstelling worden van het dematerialisatiebeleid. Om de materialenefficiency te meten zijn in het project een tiental indicatoren ontwikkeld waarbij de materiaalstromen op verschillende manieren worden gemeten. Naast de traditionele indicatoren, die gewicht als basis nemen voor dematerialisatie, is er ook gekeken naar indicatoren op basis van de milieu-effecten die met het gebruik van materialen samenhangen.

Een conclusie van het rapport is dat de aggregatie naar gewicht, gebruikelijk in veel dematerialisatiestudies, een slechte indicatie is voor de milieuimpact van de materiaalstromen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn, bruyn@ce.nl of 015-2150150.

Auteurs

Meer over