Rapport

MKBA warmtenet Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil klimaatneutraal worden en werkt met een groot aantal partijen samen aan de ontwikkeling van een slim energienet. Mogelijk onderdeel van dit slimme energienet is een warmtenet in Zaandam-Oost (gemeente Zaanstad) waar CO2-arme warmte zal worden gebruikt voor het verwarmen van corporatiewoningen, nieuwbouwwoningen en andere gebouwen. Voor dit warmtenet is een businesscase opgesteld door Alliander DGO (Alliander DGO, 2018) voor het net zelf en door Engie (Engie, 2018) voor de verdere distributie van de warmte. Wat precies de maatschappelijke kosten en baten zijn van het investeren in duurzame warmte wordt onderzocht in deze studie voor Zaandam-Oost. Ook wordt gekeken naar implicaties voor gemeentelijke besluitvorming. In deze studie wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor een warmtenet in Zaandam-Oost op basis van de concrete businesscases die zijn opgesteld door Alliander DGO en Engie.

Auteurs