Rapport

Monitoring heavy-duty vehicles’ CO2 emissions and their costs

In 2014 publiceerde de Europese Commissie een strategie om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot door vrachtwagens in Europa te verminderen. Deze strategie richt zich op korte termijn acties om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te certificeren, te monitoren en te rapporteren.

Deze studie identificeert drie opties voor monitoring van CO2-emissies en brandstofverbruiksgegevens die voortvloeien uit de nieuwe certificeringsprocedure: 1) Lidstaten rapporteren via het nationale voertuigregistratieproces per individueel voertuig aan de EC (via het EEA), 2 ) fabrikanten rapporteren eenmaal per jaar rechtstreeks aan de EC (via het EEA) en 3) door kruisrapportage van VIN-nummers door lidstaten en certificeringsresultaten door OEM’s aan de EC (via het EEA).

Voertuigfabrikanten geven de voorkeur aan kruisrapportage, vooral omdat deze optie hun administratieve kosten beperkt. De lidstaten hebben verschillende standpunten naar voren gebracht: sommigen steunen het kostenargument voor optie 3, anderen voeren aan dat optie 1 de monitoringgegevens geloofwaardiger maakt.

De geschatte monitoringkosten variëren van € 1 (optie 3) tot € 5 (optie 1) per in de EU geregistreerd voertuig. Doorslaggevende kostencategorieën zijn de ontwikkeling en werking van de benodigde IT-systemen door de lidstaten om grote VECTO-resultaatbestanden (optie 1) en de definitie en overeenstemming van de modus operandi van fabrikanten met 28 lidstaten (Optie 1).

Auteurs

Meer over