Rapport

Naar een duurzame chemische industrie: productieketen van styreen

Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag op welke manier op de lange termijn een meer duurzame chemische industrie kan worden bereikt. Om deze vraag concreter te kunnen beantwoorden hebben wij één productieketen centraal gesteld: de keten van (poly)styreen. Deze keten is onderverdeeld in 3 fasen: grondstof-, productie- en gebruiksfase. Voor iedere fase in de keten zien wij aanbevelingen als antwoord op de gestelde vraag.

Grondstoffase
Om daadwerkelijk een duurzame chemische industrie te bereiken is in onze ogen een fundamenteel andere grondhouding nodig ten aanzien van het gebruik van grondstoffen. Het verbruik van grondstoffen moet in balans zijn met de natuurlijke aanwas. Kringlopen moeten dus gesloten worden.
Voor het bereiken van deze fundamenteel andere houding zullen op korte termijn (maatschappelijke) discussies gevoerd moeten.

Productiefase

  1. Ga door met optimalisatie van processen;
  2. Zet duurzame energie in waar mogelijk.

Productgebruiksfase

  1. Gebruik zo min mogelijk materialen in de ontwerpfase;
  2. Recycle zo veel mogelijk producten en materialen;
  3. Als recycling geen optie is, verbrand de producten dan met energieterugwinning.

Meer over