Rapport

Ontwikkeling van de VNVF Duurzaamheidsindex Verkeersborden

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Met het ondertekenen van het Parijsakkoord en het grondstoffenakkoord toont Nederland haar ambities als het gaat om de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Voor verkeersbordenproducenten is dit een interessante tijd omdat naast de prijs, kwaliteit en veiligheid, nu ook de duurzaamheid (of circulariteit) van verschillende verkeersborden een steeds grotere rol gaat spelen bij de aanbestedingen van hun klanten. Om deze reden zijn er de afgelopen jaren steeds meer verschillende verkeersborden ontwikkeld waarbij een andere biobased grondstof (bamboe) of gerecycled materiaal (Cradle-to-Cradle) wordt gebruikt of oude borden worden opgeknapt om opnieuw te gebruiken (refurbished).
Omdat het vaak lastig blijkt om de duurzaamheid van een verkeersbord goed vast te stellen, heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF), CE Delft gevraagd om een methodiek te ontwikkelen die het makkelijker en toegankelijk maakt voor verkeersbordenproducenten om de duurzaamheid van hun verkeersbord te berekenen. Kortom een berekenmethodiek voor een duurzaamheidsscore.