Rapport

Ontwikkelingen Nederlandse luchtvaart

De luchtvaart is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen. In Nederland is de luchtvaart verantwoordelijk voor 7% van de CO2-emissies en daarnaast heeft de luchtvaart belangrijke niet-CO2-klimaateffecten (EEA, 2018). De luchtvaartemissies zijn sinds 1990 meer dan verdubbeld, terwijl de totale broeikasgasemissies van Nederland zijn gedaald. De luchtvaartemissies zijn significant en groeien snel. Om een kans te hebben de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken, waartoe Nederland een inspanningsverplichting op zich heeft genomen door het Akkoord van Parijs te ondertekenen, is een directe daling van emissies vereist.

Nederland heeft een relatief grote luchtvaartsector doordat Schiphol één van de grootste luchthavens van Europa is. De ontwikkeling van de luchtvaart staat in de belangstelling, onder meer doordat Schiphol aanloopt tegen de afgesproken grens met betrekking tot het maximale aantal vliegbewegingen, de opening van Lelystad ter discussie staat vanwege de geluidsoverlast en de vraag naar luchtvaart sneller groeit dan verwacht.
Het Kabinet-Rutte III heeft een nieuwe luchtvaartnota aangekondigd, waarin het beleid en de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode 2020-2040 centraal staat.

Natuur & Milieu heeft CE Delft gevraagd om de feiten en prognoses over de Nederlandse luchtvaart op een rij te zetten.

Auteurs

Co-auteurs

Wilhelmina van Wijlen

Meer over