Rapport

Op weg met Waterstof

Waterstof heeft de potentie een rol te spelen in de toekomstige duurzame energievoorziening. De inzet van waterstof in transporttoepassingen wordt als kansrijk beschouwd op de lange termijn, wegens de mogelijkheid tot een emissieloze samenleving met een onafhankelijke energievoorziening te komen. De ontwikkeling van waterstof voor transporttoepassingen bevindt zich momenteel in de onderzoek- en ontwikkelingsfase, waarbij door de overheid en het bedrijfsleven onderzoeksprogramma’s en voorbeeldprojecten worden uitgevoerd. Knelpunten voor de introductie van waterstof manifesteren zich op het gebied van opslag, infrastructuur en kosten. Voor het introduceren van waterstof in transporttoepassingen is een eenduidige visie noodzakelijk van het bedrijfsleven en de overheid, met in het achterhoofd dat de consument uiteindelijk beslist.

Meer over