Rapport

Op weg naar een schoner wagenpark

De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde graag inzicht hebben in de huidige milieuprestatie van haar wagenpark, alsook in de effecten en kosten van investeringen in alternatieven om die milieuprestatie te verbeteren. CE heeft met behulp van de “Milieu efficiencyscan” (MES) van Novem het wagenpark doorgelicht. De aanbevelingen richten zich met name op de maatregelen aardgas, elektrische voertuigen en roetfilters.

Meer over