Rapport

Op weg naar een schoner wagenpark

Ter voorbereiding op het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark heeft de gemeente Delft CE gevraagd om een doorlichting te maken van haar wagenpark. Op deze manier wil de gemeente inzicht krijgen in de huidige milieuprestaties van haar wagenpark. Daarnaast moet de wagenparkscan duidelijk maken wat de effecten en kosten zijn van investeringen in alternatieven om die milieuprestaties te verbeteren. Daarbij was de nadruk vooral gericht op alternatieven die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. In het onderzoek zijn vijf verschillende alternatieven bekeken:

  • Gefaseerde vervanging van voertuigen;
  • Gefaseerde vervanging van voertuigen door aardgasvoertuigen;
  • Roetfilters voor vracht- en huisvuilauto’s;
  • Gefaseerde vervanging van een deel van de bestelauto’s door elektrische voertuigen;
  • Versnelde vervanging van oude vracht- en huisvuilauto’s.

Auteurs

Meer over