Rapport

Optiedocument stedelijke luchtkwaliteit

Het doel van de studie is het vergroten van het inzicht in de milieubaten, de kosten en de haalbaarheid van verkeersmaatregelen om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Met name voor NO2 en PM10 zal het moeilijk zijn om in 2010 te voldoen aan de Europese grenswaarden. De achtergrondconcentratie speelt hierbij een belangrijke rol.
In de studie is een breed aantal verkeersmaatregelen geselecteerd. De effecten van deze maatregelen op de luchtkwaliteit zijn doorgerekend voor een zevental voorbeeldstraten in stedelijke gebieden. Een verschuiving in het zware verkeer (bussen en vrachtauto’s) van diesel naar LPG is een kansrijke oplossingsrichting. De toepassing van roetfilters in het zware verkeer reduceert de uitstoot van PM10 aanzienlijk. Voor zwaarbelaste straten kunnen verkeersmaatregelen die gericht zijn op de doorstroming en routes van het verkeer een aanzienlijke reductie mogelijk maken.
Verbeteringen in de luchtkwaliteit op de lange termijn lijken alleen mogelijk wanneer verbeteringen in de voertuigtechnologie worden gecombineerd met een beheersing van de groei van de mobiliteit.

Meer over