Rapport

Opties voor schone lucht. Factsheets voor enkele maatregelen luchtkwaliteit

In het kader van aangekondigde aanscherpingen van de normen voor luchtkwaliteit door de WHO en de Europese Commissie zoekt de Nederlandse overheid naar manieren om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. In dit rapport zijn op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat acht maatregelen gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit uitgewerkt. Van deze maatregelen zijn kosten en emissie-effecten (stikstofoxiden, fijnstof, elementair koolstof, ammoniak en kooldioxide) voor zover mogelijk gekwantificeerd. Ook zijn er kwalitatieve inschattingen gemaakt van bijvoorbeeld de haalbaarheid en het draagvlak bij de sector en samenleving. Hieronder zijn de bevindingen van de NOx emissiereductie voor de onderzochte maatregelen weergegeven.

Auteurs

Meer over