Rapport

Opties voor Schoon & Zuinig verkeer

Ten behoeve van beleidsevaluaties van de herzieningen van de Europese NEC-Richtlijn en het Gothenburg Protocol, en het werkprogramma Schoon & Zuinig van de nationale overheid, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan CE Delft gevraagd om de bestaande optiedocumenten voor emissiereductie in transport te actualiseren voor het jaar 2020. In de studie zijn de volgende opties uitgewerkt in factsheets.

CO2:

 • Kilometerprijs personenauto’s en bestelauto’s
 • Snelheidsverlaging snelwegen
 • CO2-differentiatie fiscale bijtelling auto’s van de zaak
 • Verlaging belastingvrije vergoeding zakelijk verkeer
 • Sloopregeling personenauto’s bij aankoop zuinige auto
 • Verhoging accijns alle wegbrandstoffen
 • Snelheidsbegrenzer bestelauto’s
 • Zuinige(r) banden
 • CO2-normering vrachtauto’s
 • Hybride bussen
 • Emissiehandelssysteem brandstoffen
 • Kerosineaccijns op Europese vluchten

NOX:

 • Kilometerprijs vrachtverkeer
 • Stimulering Euro-6 vrachtauto’s
 • Stimulering Euro-6 personenauto’s
 • Verhoging dieselaccijns wegvoertuigen
 • Sloopregeling personenauto’s bij inleveren oude auto
 • NOx-heffing voor de binnenvaart + subsidie
 • Walstroom binnenvaart
 • Stimuleringsregeling roetfilters voor de binnenvaart
 • Tier III voor de visserij
 • Walstroom zeeschepen
 • Differentiatie zeehavengelden naar NOx-prestatie
 • LTO-differentiatie naar NOx-prestatie

Auteurs