Rapport

Outlook City Logistics 2017

greendealzes.connekt.nl/download-outlook-city-logistics/Connekt, CE Delft, Hogeschool van Amsterdam en TNO hebben de Outlook City Logistics 2017 opgesteld. Deze Outlook laat zien hoe de stadslogistiek kan bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs voor 2050, en schetst de meest kansrijke ontwikkelstappen per segment. In de studie zijn meer dan twaalf stadslogistieke deelsegmenten geanalyseerd: wat is de vervoersvraag, hoe zit de keten in elkaar, hoe groot is de uitstoot, welke effecten hebben automatisering, robotisering en The Internet of Things, hoe ver is de technologische ontwikkeling, en wat is het verschil tussen grote steden en kleine steden?

Het komende half jaar zal het Outlook-team in interviews en stakeholderbijeenkomsten met de sector vragen om reacties op de Outlook om te komen tot een verbeterde Outlook in 2018.

De Outlook van 2017 kunt u downloaden via de website van Connekt