Rapport

Overview of transport infrastructure expenditures and costs

In deze studie worden schattingen gegeven van totale, gemiddelde en marginale infrastructuurkosten voor alle belangrijke vervoerswijzen (weg, spoor, binnenvaart, maritiem en lucht) in de 28 EU-lidstaten en enkele andere ontwikkelde landen en regio’s (Noorwegen, Zwitserland, Japan, de Amerikaanse staten California en Missouri, en de Canadese provincies Alberta en British Columbia). Deze kostencijfers voor infrastructuur zijn schattingen voor 2016. Voor weg-, spoor- en binnenvaartvervoer zijn de kosten van het integrale nationale (of deelstaats- of provinciale) vervoersnetwerk berekend; voor luchtvaart en maritiem vervoer zijn de infrastructuurkosten van enkele specifieke zee- en luchthavens berekend.

De totale infrastructuurkosten van weg-, spoor en binnenvaartvervoer in de EU28 in 2016 worden op € 267 miljard geraamd. Omdat de infrastructuurkosten voor de lucht- en zeevaart geschat zijn voor geselecteerde zee- en luchthavens, worden voor deze vervoerswijzen geen totale infrastructuurkosten op het niveau van de EU28 gepresenteerd. De hoogste gemiddelde infrastructuurkosten (in €/1.000 passagier-kilometer of €/1.000 ton-kilometer) zijn voor spoorvervoer; dit komt vooral door de relatief hoge vaste kosten (waaronder bouwkosten) van spoorweginfrastructuur in vergelijking met weg- of waterweginfrastructuur. 

Behalve een overzicht van de kosten van transportinfrastructuur worden in deze studie ook de ontwikkelingen in infrastructuuruitgaven voor weg-, spoorweg- en binnenvaartvervoer over de periode 1995-2016 beoordeeld.

 Deze beoordeling van uitgaven en kosten ten behoeve van transportinfrastructuur is onderdeel van het project ‘Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities’ in opdracht van de European Commissie DG MOVE.  Deze studie had als doel het beoordelen van de mate waarin de principes van ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ in EU-lidstaten en andere ontwikkelde landen zijn geïmplementeerd. 

Voor meer informatie over de andere deliverables van dit project, klik hier.

Auteurs

Co-auteurs

TRT, Planco, ISL, INFRAS, PMR, Ricardo