Rapport

Pay As You Drive (PAYD)*

Uitgebreide Nederlandse samenvatting
Uitgebreide Engelse samenvatting

De autoverzekering is een belangrijke kostenpost voor de automobilist. Maar hij betaalt de premie als een ‘lump sum’ per kwartaal of per maand. Een meer variabele premieheffing, bijvoorbeeld per kilometer, per dag of per rit, kan belangrijke maatschappelijke voordelen bieden omdat de automobilist per rit dan bekijkt of die het extra risico en daarmee de extra premie wel waard is. In samenwerking met TNO-Inro en in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE de haalbaarheid en potentiele effecten van premievariabilisatie en -differentiatie onderzocht. De hoofdconclusie is dat de maatschappelijke baten ervan inderdaad hoog kunnen zijn – enkele honderden miljoenen euro’s per jaar – als de kosten van kilometer- of ritregistratie bescheiden blijven. Om premievariabilisatie ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk te maken voor verzekeraars is ófwel een overheidsprikkel nodig, zoals vrijstelling van assurantiebelasting voor variabele premieproducten, ófwel een goedkope methode voor verzekeraars om het daadwerkelijk gebruik van de auto vast te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door ‘mee te liften’ op andere in-carsystemen die het gebruik kunnen registreren zoals verkeersinformatiediensten die momenteel worden ontwikkeld.

Meer over