Rapport

Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler

Zon-PV (photovoltaic) is voor huishoudens anno 2016 een aantrekkelijke optie. De financiële haalbaarheid is te danken aan enerzijds de sterk gedaalde investeringskosten voor zonnepanelen, anderzijds aan de relatief hoge kWh-tarieven dankzij de salderingsregeling. Wanneer, zoals door Minister Kamp aangekondigd, de salderingsregeling gaat verdwijnen of wordt afgebouwd, zal zonder compenserende maatregelen de financiële haalbaarheid van zon-PV sterk afnemen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor opslag van eigen opwekking in boilers ten behoeve van de warmtapwatervoorziening in huishoudens. Al met al blijkt dat het concept om een overschot aan eigen opwekking op te slaan ten behoeve van warmtapwaterproductie potentie heeft. Er zijn technische en dimensioneringsoptimalisaties mogelijk.