Rapport

Perspectief op een mobiliteitsmarkt

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft CE gevraagd om haar te ondersteunen ten behoeve van haar advies ‘Bewust mobiel, beter bereikbaar’ dat zij in februari heeft gepubliceerd. Doel van de CE-bijdrage was om de mogelijke inrichting van een zogenoemde ‘mobiliteitsmarkt’ op drie manieren uit te diepen:

  1. Beeld van het heden: hoe lopen -qua omvang en qua richting van en naar actoren– de huidige financiële stromen in het verkeer en vervoer?
  2. Beeld van de toekomst: welke vormen zou een transparant stelsel van heffingen en investeringen kunnen aannemen?
  3. Beschouwing voor de toekomst: discussie over vragen als: wat zijn voor- en nadelen van verbetering van marktwerking, wat zijn mogelijke obstakels voor introductie, en hoe kunnen die worden overwonnen?

Deze drie vragen worden in de drie kernhoofdstukken van dit CE-rapport verder uitgediept. Daarmee biedt het rapport een goede introductie tot het onderwerp ‘marktwerking in het verkeer’.

Meer over