Rapport

Plasticgebruik en verwerking van plastic afval in Nederland

Greenpeace Nederland heeft CE Delft gevraagd om een aantal vragen op het gebied van plastic (afval)stromen in Nederland te beantwoorden. Het gaat hierbij om:

  • De hoeveelheid plastic op de markt gebracht in Nederland.
  • De hoeveelheid Nederlands plastic afval dat verwerkt wordt, met specifieke aandacht voor plastic verpakkingen.
  • Nederlands en Europese regelgeving rond plastic afval.
  • De problemen die bestaan rond het verwerken van plastic afval.

In 2017 is ongeveer 1.900 kiloton plastic op de markt gebracht in Nederland en is ongeveer 1.650 kiloton plastic afval verwerkt. Van dit afval bestond 512 kiloton uit plastic verpakkingen. Hiervan werd in 2017 ongeveer 243 kiloton plastic gerecycled (47,5%).

De analyse laat zien dat er een aantal problemen is rond het verwerken van plastic afvalstromen in Nederland. Het gaat hierbij om:

  1. Een deel van de gebruikte plastics komt in het zwerfvuil terecht, dit draagt bij aan de plastic soep.
  2. Van het plastic dat ingezameld wordt, wordt een deel niet gerecycled maar verbrand. Dit zorgt voor broeikasgasemissies uit verbranding.
  3. Van een deel van het plastic afval is onvoldoende inzicht in de afvalverwerking.