Rapport

Policy and advice for a sustainable energy future. The Netherlands

De VROM-raad heeft eind oktober 2000 een bijeenkomst met verschillende Europese zusterorganisaties georganiseerd met als thema: Reconciling a sustainable energy future with the liberalisation and privatisation of the European energy market. Alle deelnemers waren gevraagd om een achtergronddocument te maken dat een situatieschets van hun land zou geven. CE is gevraagd om een beknopt achtergronddocument voor de Nederlandse situatie te schrijven. Hierin wordt kort ingegaan op de kenmerken van de Nederlandse energiehuishouding en op het huidige Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Daarnaast is specifiek ingegaan op de adviezen van de ver-schillende raden (Algemene Energieraad, Sociaal Economische Raad en VROM-raad) ten aanzien van de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Meer over