Rapport

Possible regulatory approaches to reducing CO2 emissions from cars

In het project “Possible Regulatory Approaches to Reducing CO2 Emissions from Cars”, uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Milieu van de Europese Commissie (contract nr. 070402/2006/452236/MAR/C3), hebben IEEP, CE Delft en TNO aan de Europese Commissie inhoudelijke ondersteuning verleend bij de uitwerking van een voorstel voor een CO2 emissienorm voor nieuwe personenauto’s (zie COM(2007) 856 d.d. 19-12-2007). Verschillende varianten voor implementatie van de norm zijn geanalyseerd in relatie tot door de Europese Commissie opgestelde criteria. Belangrijke elementen daarbij waren de gemiddelde kosten voor het halen van het doel (gemiddeld 130 g/km in 2012 op de typekeuringstest), de verdeling van CO2 reducties en bijbehorende kosten over verschillende voertuigsegmenten, de zekerheid dat het doel gehaald wordt, praktische uitvoerbaarheid, en bovenal een “eerlijke” verdeling van de kosten over de verschillende fabrikanten. Conclusies van het project zijn samengevat in het hoofdrapport. Gedetailleerde resultaten van analyses zijn gerapporteerd in notities die zijn gebundeld in een bijlage bij het hoofdrapport. Voor meer informatie over de beleidscontext: ec.europa.eu.

Meer over