Rapport

Potential for reducing aviation non-CO2 emissions through cleaner jet fuel

De klimaatimpact van de luchtvaart blijft niet alleen beperkt tot de uitstoot van CO2. Een van de voornaamste voorbeelden hiervan zijn condensatiestrepen, die een grotere impact op de opwarming van de aarde hebben dan de CO2-uitstoot van de sector.

Condensatiestrepen ontstaan wanneer een vliegtuig deeltjes uitstoot. Hoeveel deeltjes er worden uitgestoten, hangt af van de hoeveelheid aromaten in de brandstof.

Een van de mogelijke manieren om de klimaatimpact van condensatiestrepen terug te brengen is dus om de hoeveelheid aromaten in de brandstof te verlagen. Dat is ook het verwachte resultaat van het ReFuelEU Luchtvaart-voorstel van de Europese Commissie. Dit voorstel schrijft voor dat luchtvaartbrandstoffen gemengd moeten worden met duurzame brandstoffen (SAF’s). Voorwaarde voor dit resultaat is wel dat de hoeveelheid aromaten in het fossiele deel van de blend niet verhoogd wordt.

Aan de hand van een monitoringssysteem dat de hoeveelheid aromaten in de brandstof bewaakt, kan er vastgesteld worden of SAF’s invloed hebben op de klimaatimpact van de luchtvaart buiten CO2.

Meer over