Rapport

Potential of modal shift to rail transport

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese spoorkoepel CER en betreft het potentieel van modal shift van de weg en luchtvaart naar het spoor. Deze studie is zeer actueel, aangezien dit in het nieuwe Witboek Transport van de Europese Commissie als één van de hoofdlijnen van het beleid is gekozen. In deze studie is op drie verschillende wijzen onderzocht hoeveel het spoorvervoer in Europa zou kunnen groeien en hoeveel reductie van CO2-emissies daarmee mogelijk is.