Rapport

Potentieel warmtelevering

Warmtebedrijven hebben in het Ontwerp van het Klimaatakkoord van 21 december 2018 de afspraak gemaakt om vanaf 2025 steeds 80.000 woningen en utiliteit extra per jaar aan te sluiten (50.000 woningen en 30.000 utiliteit) op collectieve warmtelevering. Vanaf 2019 tot aan 2025 wordt een ingroeipad verondersteld. In het Ontwerp is afgesproken dat deze ambitie haalbaar is als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder een Energiebelastingschuif en/of subsidie voor het afdekken van de onrendabele top van deze collectieve warmtesystemen. Eneco, Nuon, HVC, EnNatuurlijk en Warmtebedrijf Purmerend hebben aan CE Delft gevraagd een analyse uit te voeren naar het niveau van de energiebelasting op aardgas dat nodig is om dit aantal warmteaansluitingen rendabel te maken.