Rapport

Power to Ammonia: Energy and electricity prices scenarios 2020-2023-2030

CE Delft heeft het afgelopen jaar intensief bijgedragen aan het Power to Ammonia consortium omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan innovatie die nodig is om het energiesysteem in de toekomst in balans te houden. Onze bijdrage in het project was tweevoudig. Het eerste was kennisoverdracht in het consortium over de elektriciteitsmarkten, de marktinrichting hiervan, en de veranderingen en uitdagingen hierbij, gericht op de energietransitie en de decarbonisatie van het energiesysteem. Hiertoe hebben we enkele werksessies verzorgd. Het tweede doel was het ontwikkelen van een set van energie-en prijsscenario’s voor het Nederlandse elektriciteitssysteem in internationale context op de tijdschalen 2020, 2023 en 2030. Deze scenario’s zijn in samenspraak met de projectgroep ontwikkeld en vertaald naar elektriciteitsprijzen door inzet van ons nieuwe elektriciteitsmarktmodel van NW-Europa: PowerFlex. De inzichten zijn onder andere dat de bijdrage van hernieuwbare energie in de toekomstscenario’s zeer sterk van invloed is op de prijsvolatiliteit, en dat dit zorgt voor sterk verlaagde prijzen tijdens de uren dat er veel hernieuwbare energie is. De prijsscenario’s zijn gebruikt in de beoordeling van alle Power2Ammonia business cases die in het project zijn onderzocht.