Rapport

Praktijkgebruik van gangbare luchtpompen bij tankstations

Zelf je autoband oppompen blijkt in de praktijk vaak niet tot de gewenste bandenspanning te leiden. Uit een praktijkmeting onder 92 gebruikers van gangbare pompen bij tankstations blijkt dat na het oppompen van hun autobanden de bandenspanning gemiddeld maar met 0,2 bar is toegenomen, terwijl de gebruiker 0,4 bar wenst/verwacht.  In ruim een derde van de gevallen verlagen gebruikers zelfs onbedoeld de bandenspanning van minimaal 1 van de banden, omdat de bandenspanning bij aanvang hoger was dan de spanning die zij op de pomp hadden ingesteld. De praktijkmeting laat ook zien dat gebruikers correctiefactoren voor winterbanden, warme banden en buitentemperatuur niet kennen of niet toe passen. Bovendien geeft in enkele gevallen de pompinstallatie een foutmelding met hetzelfde signaal dat klinkt wanneer de band op spanning is, waardoor gebruikers ten onrechte stoppen met pompen. Na het oppompen is de spanning van bijna de helft van alle autobanden lager dan de adviesspanning. Bij nagenoeg alle luchtpompen waar de praktijkproef is gedaan was voorlichting met een instructiesticker aanwezig vanuit de gedragscampagne ‘Kies de Beste Band’.

Wanneer de pomp beter zou worden gebruikt kan dit tot een CO2-reductie leiden van maximaal 0,28 Mton CO2 per jaar op landelijk niveau en een brandstofkostenbesparing van 190 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit de studie van CE Delft: Praktijkgebruik van gangbare luchtpompen bij tankstations Praktijkmeting en CO2-effect. Indirect leiden de daling van de brandstofproductie (als gevolg van het lagere brandstofverbruik) en een langere levensduur van de banden jaarlijks tot iets minder dan 0,1 Mton CO2 besparing.

 Het Klimaatakkoord wil dat in 2030 50% meer mensen met de juiste bandenspanning rijden om zo CO2 te reduceren. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of er andere manieren dan voorlichting zijn om suboptimaal gebruik van reguliere luchtpompen te voorkomen.

Auteurs

Co-auteurs

Laurens Drogendijk (Band op Spanning)