Rapport

Productontwikkeling in een vrije energiemarkt

In een geliberaliseerde energiemarkt zullen energiebedrijven zich gaan onderscheiden door een gedifferentieerd aanbod van producten en diensten. Het veranderende aanbod kan gevolgen hebben voor zowel het gedrag bij aankoop van apparaten en installaties als voor het gedrag bij het gebruik. CE heeft in opdracht van Novem een verkenning van de mogelijke gevolgen voor huishoudens uitgevoerd.
De verkenning laat zien dat vooral de elektriciteitsmarkt in beweging is. Productdifferentiatie bij stroom zal plaatsvinden op basis van prijs, prijsopbouw, contractvoorwaarden, milieubelasting en de gebruikte energiebronnen. In eerste instantie zal de markt voor groene stroom zich verder ontwikkelen. Ondanks liberalisering zal de prijs van energie stijgen. Netto-prijsdalingen zullen namelijk teniet worden gedaan door een stijging van de BTW en de regulerende energiebelasting. Het prijsgeïnduceerde energieverbruik zal hierdoor afnemen.
Naar verwachting zal het dienstenaanbod toenemen. Energiebedrijven hebben echter weinig prikkels om energiebesparende diensten voor huishoudens te ontwikkelen. Er zullen vooral diensten worden ontwikkeld die een meerwaarde voor de consument hebben: financiële en servicegerichte diensten. Deze kunnen zelfs tot een verhoging van het energieverbruik leiden.

Meer over