Rapport

Prototype voor de integrale reisplanner PRIMAVERDER

Op dit moment bestaan verschillende reisplanners, zowel voor auto als voor OV. Een integrale reisplanner waarmee de consument snel en efficiënt verschillende vervoersalternatieven kan vergelijken op reistijd, kosten en milieueffect is echter nog niet voorhanden. Reisinformatiegroep, CE en Milieu Centraal hebben daarom in het MOVE-project PRIMAVERDER een prototype voor een intermodale reisplanner voor auto en OV ontwikkeld.

Dit prototype kan reisadviezen geven voor auto en OV, waarbij de volgende componenten zijn toegevoegd aan een bestaande planner van Reisinformatiegroep voor auto en OV:

  • milieueffecten van verschillende alternatieven;
  • reiskosten voor auto’s (vaste en variabele autokosten);
  • betrouwbare werkelijke reistijd, met name voor auto’s (waarin invloeden van te verwachten congestie en parkeren zijn meegenomen).

De mede door CE ontwikkelde milieucalculator is afzonderlijk te raadplegen op de website van Milieu Centraal.

Meer over