Rapport

Raming Amsterdam Klimaatneutraal. Effect van beleid op CO2-uitstoot (update 2022)

CE Delft stelt jaarlijks een raming op van de emissies van Amsterdam in 2030. Het College heeft in 2018 afgesproken om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 1990. De vraag is: in hoeverre zal deze doelstelling worden gerealiseerd met reeds vastgesteld en voorgenomen beleid?

De raming voor 2030 komt uit op 2.200 kton aan emissies, oftewel 42% reductie ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 12 tot 58% reductie. De raming komt gunstiger uit dan vorig jaar (nu 2.200 kton, toen 2.400 kton). Niettemin, de doelstelling van 55% reductie lijkt niet geheel te worden gehaald, tenzij alle ontwikkelingen gunstig uitpakken, alle voorgenomen beleid zo snel mogelijk vastgesteld wordt en de gemeente de instrumenten krijgt en effectief weet in te zetten voor succesvolle uitvoering. Dit wordt elk jaar meer urgent.

 

Auteurs