Rapport

Readily Achievable EEDI Requirements for 2020

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) evalueert momenteel de Energy Efficiency Design Index (EEDI)-normen voor 2020. Onder de huidige regels dient een na 1 januari 2020 gebouwd schip een 20% lagere EEDI te hebben dan de referentiewaarde voor het betreffende scheepstype. Deze studie laat zien dat veel schepen al vijf jaar eerder de doelstellingen voor 2020 halen en concludeert daarom dat strengere normen gemakkelijk haalbaar zijn. Een norm wordt gemakkelijk haalbaar geacht als deze gehaald wordt door de 10, 20 of 30% best presterende schepen die in 2014 en 2015 in dienst zijn genomen.

Auteurs

Meer over